zondag 26 januari 2014

Idiots Savants Quiz, Dentergem, zaterdag 25 januari 2014


Deze quiz was een ware uitputtingsslag. Gelukkig werd de avondklok ingesteld en mochten we om 24 uur de wapens neerleggen. We speelden uiteindelijk slechts 3/4de van de quiz anders zat ik waarschijnlijk pas om 3 uur in mijn bed en dan nog zonder een fles wijn of zo om mij te troosten. Volgende keer zeker mijn 'gellekes' niet vergeten mee te pakken teneinde een terugval tijdens het laatste uur te vermijden.

De quiz begon veelbelovend. Mooi gestylde antwoord- en fotobladen, schitterend deelnemersveld met tal van topploegen uit het gewezen graafschap Vlaanderen. Eens we de ietwat aparte structuur van de quiz door hadden verliep aan de B.E.F.-tafel alles vrij rustig en slaagden we er in om geconcentreerd te blijven. Tot de pauze kon je de quiz wel 'eigenzinnigheid' verwijten maar die eigenzinnigheid speelde blijkbaar in het voordeel van B.E.F.! want na 6 van de geplande 12 rondes stonden we op plaats 12 en lieten we heel wat topploegen achter ons. Het deel na de pauze werd jammerlijk genoeg bijgestuurd ... de ons eigen 'autistische' trekjes leidden er toe dat we onze kluts een beetje kwijt raakten en de quiz meer en meer als chaotisch ervoeren (de laatste ronde scoorden we 30/50 terwijl onze onmiddellijke concurrenten 39/50 en 40/50 behaalden). Al bij al toch een bemoedigende prestatie van B.E.F.! dat  in het korte deel na de pauze nog afgleed naar een 16de plaats (hoewel de quizmaster/quizopsteller/... ons even als 14de omriep ... maar ik had de indruk dat hij de tel kwijt was en het allemaal niet zo goed meer zag zitten ... overwerkt?).

Dat anders niet altijd beter is lijkt me na gisteravond definitief bewezen. Je kreeg de antwoorden pas halverwege (?) de quiz, de punten daarentegen werden op regelmatige tijdstippen voorgelezen. Ik blijf me afvragen wat daar de bedoeling van was. Tijdswinst? ... me dunkt verlies je veel meer tijd met het afroepen van de scores, het nodeloos herhalen van de vragen en het verstrekken van 'tips' die in het originele scenario niet voorzien waren. Op de momenten dat die punten werden afgeroepen dacht ik met heel veel heimwee terug aan de Folklorecomité-quiz van vorige week waar je de scores mooi afgedrukt op een blaadje papier kreeg voorgeschoteld.

De quiz had een zeer hoog Trivial Pursuit-gehalte. Korte vragen met een minimum aan duiding werden op het publiek afgevuurd. Sommige van die vragen waren schitterende vondsten (die alla 'Van welk land maken de Tswana 80 % van de bevolking uit?') maar er waren er zeker evenveel van 'mindere' (zeg maar triviale zoals de 'krote', de verdwenen voetballer en de Russische zoekmachine) kwaliteit. Driehonderd vragen stellen op één quizavond ... het is natuurlijk een zéér ambitieus project. Te ambitieus bleek achteraf ...

Al bij al een goeie quiz met een correcte moeilijkheidsgraad (C zoals aangekondigd, door ervaren quizzers echter soms als B ervaren omwille van de vele huis-, tuin-, keuken- & slaapkamervragen) maar het experimentele was er een beetje te veel aan ...

En wat hebben we geleerd? Biedermeier is niet alleen een periode in de kunstgeschiedenis maar ook een bloemstuk, Horta is de architect van het gebouw waar de BOZAR gehuisvest is, de Siciliaanse opening is een populaire schaakopening met als kenmerkende zet 1. e4 c5 (de Spaanse opening is de oudste en meest gespeelde, dit terzijde), het dambordje is een soort vlinder en het judasoor een soort zwam. De neushoornadder is dan weer een slang met een typisch kenmerk. De garde manger is verantwoordelijk voor de koude keuken, de Mauna Kea is de hoogste berg ter wereld als je meet vanaf de bodem van de oceaan, Cox(c)ie is de Vlaamse Rafael, vegetariërs werden lang geleden Pythagoreeërs genoemd, de Franse fotograaf Cartier-Bresson stond mee aan de wieg van Magnum en de loveseat is voor zetelindustrie wat de twijfelaar is voor de beddenfabrikant. Aan de tweede wereldoorlog kwam officieel een einde met de ondertekening van het Vredesverdrag van San Francisco (1951). En last but not least: de apen worden in twee groepen ingedeeld op basis van hun neus die al dan niet breed is (wat als ze dat met mensen zouden doen ...).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten