zondag 12 oktober 2014

3de Regenboogquiz, Geluveld (Zonnebeke), vrijdag 10 oktober


"Eén B.E.F.!-fer maakt de lente niet ... "

Uw verslaggever ter plaatse:

100 vragen op 110 punten (1 joker ronde) 29 deelnemende ploegen, 11 teams haalde de helft niet

Eindstand:
1. KWB-ers 78
2. Ouderraad B 77
3. SPAMquizzers 75
4. De toapegeroapte 74
5. BE+ ‘ers 72
...
8. BeNe 68 (Danny en Magda + Nederlandse collega’s )

Terwijl mijn collega’s B.E.F.’-ers de eer hoog hielden in Ieper zakte ik op vrijdag 10 oktober naar de kleuter- en basisschool in Geluveld voor deelname aan de tweejaarlijkse Regenboogquiz. Ik deed dit onder de noemer van ‘Ouderraad B’ (De naam ‘Ouderraad A’ bleek gereserveerd te zijn door het sterke geslacht). Ik kreeg het gezelschap van enkele gelegenheidsquizzers, waaronder een inderhaast opgeroepen vervanging uit het verre Ledegem.

De quiz ingericht ten voordele van het voor de hand liggende goede doel was bedoeld als een algemene kennisquiz voor iedereen. Het deelnemersveld bestond voornamelijk uit dorpsgenoten en sympathisanten van de organiserende leerkrachten. Groot was dus ook mijn verbazing toen ik de aanwezig opmerkte van een ander B.E.F.’- lid die met enkele internationale transfers een gooi deed naar de hoofdvogel. De druk werd dus meteen opgevoerd. De persoonlijke verwelkoming door de quizmasters zorgde voor een gemoedelijke sfeer. Met enige vertraging nam de directrice het woord voor aanvang van de quiz. Er werd op voorhand een applaus gevraagd voor de jury want gevreesd werd dat hun strenge oordeel ons enthousiasme snel zou temperen.

De quiz werd bestempeld met het etiket mega, maar mij leek de grote refterzaal van de school iets te klein voor de 29 deelnemende ploegen. Ook het barpersoneel bleek hier last mee te hebben. Het ontbreken van tafelnummers en voorgedrukte bestelformulieren zorgde voor extra chaos. Die vier krieks hadden wij echt niet besteld... De speltafels moesten nogal breed opgesteld worden voor het diascherm, maar dit bleek bij navraag geen problemen te geven qua zichtbaarheid. Toch is de infrastructuur (barinrichting en zeker ook sanitair) in het plaatselijke ontmoetingscentrum beter geschikt om deze quiz in de toekomst te huisvesten. Deze keuze zou ook uitermate geschikt zijn om het deelnemersveld verder uit te breiden.

We kregen 100 vragen voorgeschoteld in 10 rondes, met een pauze van een kwartier na 5 rondes. Er mocht één joker ingezet worden voor dubbele punten. Het aantal puzzelvragen (rekenraadsel, droedel, anagram) was net goed en verdeeld over verschillende rondes, maar jammergenoeg lag het tempo van de vragen iets te hoog om deze met de nodige kalmte en concentratie af te weken. Bovendien moest elke ploeg zijn antwoordblad op het einde van elke ronde zelf indienen in het voorziene antwoordbakje. Het risico op een nulscore bij het laattijdig indienen na het einde van de jingle zorgde bij ondergetekende ‘loper’ van dienst voor extra stress, hoewel de waarschuwing uitindelijk door de jury niet hard werd gemaakt. Een terecht applaus achteraf zo bleek dus.

Enkele rondes met een hoog gokgehalte konden, zoals steeds, niet op mijn persoonlijke bijval rekenen. Met veel tijd en energie werden in de ronde ‘Selfmade’ een aantal zelfgemaakte filmpjes voorgesteld die als basis hadden gediend voor een aantal meerkeuze vragen. Vragen zoals het aantal gestapelde leerlingen in een normale vijfdeursauto, het aantal voertuigen dat gedurende één kwartier op vrijdagmiddag de N8 de plaatselijke apotheek passeert of de gezamelijke leeftijd van alle leerkrachten zal bij elke rechtgeaarde kwisser mijns inziens steeds de wenkbrauwen doen fronsen. Van dergelijke vragen steek je niets op. Idem dito in de ronde ‘Piek Nostalgiek’, genoemd naar de trofee uit het amusementsprogramma ‘vroeger of later’ van Luc Appermont op zaterdagavond. Vooral ‘ A vroeger of later dan B?’ vragen dus, maar beide keuze opties lagen te dicht bij elkaar of hadden te weinig nieuwswaarde om zich als kwisser te kunnen beroepen op kennis. De vraagstelling onthouden en stemmen onder de ploegleden was ook verwarrend gezien het hoge tempo van de quiz. Al had je natuurlijk altijd 50 % kans of een goed antwoord. Gelukkig werd hier niet onze joker ingezet. Zoals u weet ben ik allerminst een voorstander te noemen van een joker-systeem en zeker niet bij dergelijke atypische quizvragen. Het drietal vragen op het einde van de ronde, waarbij men telkens 3 feiten chronologisch op volgorde moest zetten vond ik dan weer goed te pruimen, maar meer moet dat ook niet zijn.

In de ronde ‘Uitgeknipt’ kregen we een aantal foto’s voorgeschoteld van halve vooraanzichten van de meest courante automodellen. Ook hier kon men telkens kiezen uit 3 antwoordmogelijkheden. Een ronde met een groot macho-gehalte, zo dacht ik, en dus niet aan mij besteed, al werd die mening toch niet echt gedeeld door onze vrouwelijke collega’s van het A-team. Toch vind ik meer mijn gading in een rondje logo’s, kruisen of stadsgezichten. Voor het overige, en alle bijhorende rondes, verdienen de quizmasters wel alle lof. Ze verzamelden een aantal leuke vragen in rondes die vaak gelinkt waren aan een bepaald thema. Zo was er de ‘do-re-mi’-ronde met antwoorden die telkens begonnen met een muzieknoot en ‘Er was eens’ rond het thema sprookjes; de joker hier bleek achteraf een goede zet. De ronde ‘Pief, Poef, Paf’ bracht vragen rond het thema W.O. I. Mijn persoonlijke favoriet was evenwel de slotronde, waarin intro’s van TV-programma’s moesten herkend worden. In de ‘Lettermachine’moest men uit ieder antwoord één letter selecteren om een ‘jonge sportbelofte met ballen’ bij elkaar te puzzelen. De extra bonus van 5 punten was volgens mij te hoog. Uiteindelijk zou het niet vinden van de naam Luca Brecel ons zuur opbreken. Zoals zo vaak had de B.E.F.! vloek weer eens toegeslaan.

Wat hebben we geleerd? De gouverneur van de Nationale bank heet Coene en niet Decoene, het beletselteken is een leesteken bestaande uit drie puntjes, de Pool of Peace ligt in Wijtschate, Sole Mio is een befaamd merk van wollen dekens met een herkenbaar logo en de intro van ‘Het geslacht De Pauw’ lijkt sterk op dat van de ‘Pfaffs’. Met de intro van ‘Jambers’ had ik mijn eigen Danny-erlebnis. Van de vragen die we goed hadden onthouden we vooral dan Bert en Ernie samen een wenkbrauw hebben.

De Ouderraad B eindigde uiteindelijk op de meest ondankbare plaats, de tweede, met 77 punten en op één luttel punt van de winnaar, de plaatselijke KWB-afdeling. Uiteindelijk mogen ook zij zich eens verdiend culinair gaan uitleven. De fles crémant zal ons moeten helpen om de kater weg te spoelen. Als magere troost won ik wel het onderlinge B.E.F.! duel. De BeNe- liga eindigde op een verdienstelijke achtste plaats met 68 punten. Al was de leukste vaststelling van de avond misschien nog wel dat ook bij gelegenheidsquizzers na afloop van de quiz het overheersende gevoel steeds dat van de enkele gemiste kansen is. Al vonden alle ploeggenoten ook dat we elkaar goed aanvulden en had iedereen het besef dat de beste garantie voor eenzelfde of beter resultaat binnen twee jaar veel studie zal vragen. Al mag het wat mij betreft ook zeker over een jaar zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten